RSS

Архив на категория: Clocks / Будилници и големи

Будилник Слава-Восток с ракета / Slava-Wostok alarm clock with a rocket

Два колекционерски будилника от „космическата“ серия. Напълно идентични, единият с логото Slava , а другият Восток. Този будилник Восток не трябва да се бърка с марката Восток на Чистополския завод. Общото между тях е само, че са наречени на космическия кораб Восток-1, с който на 12 април 1961г. Юрий Гагарин извършва първия пилотиран полет в космоса.
Всъщност двата сферични часовника носят най-популярния 11-камъков механизъм на Слава, който представих отделно.

Будилник Слава, мод. Восток, форма на кълбо – полусферично стъкло и полусферичен декоративен заден капак с очертанията н земния глобус. Излитаща ракета над часовника. (Ракетките са самоделни)
2 московски часови завод (2МЧЗ)
11 камъка
1961
СССР

Two collectionners alarm-clocks from the Space topic. Abslutely identic, the one bearing the logo Slava, and the other – Wostok (Восток). This Wostok alarm-clock should not be associated with the famous Wostok-brand of the Chistopol watch factory. The only common between them is that both are named after the spaseship Wostok-1, that effectuated the first manned space mission on April 12 1961 with Yurii Gagarine on board.
Apparetnly the two globular alarm-clocks shown here bear the most standard and popular 11-jewel Slava caliber, that was presented separately here.

Alarm-clock Slava, model. Wostok, spheric shape, semi-spheric glass and semi-spheric back lid with the Earth engraved. A flying rocket above. (The rockets are self made)
N2 Moscow Watch Factory
11 jewels
1961
USSR

 

 

 

Slava 11 jewels alarm clock / Будилник Слава

Slava
2 Moscow watch factory
Alarm clock
11 jewels

This simple round clock is maybe the most popular alarm clock in the Eastern block. It’s mechanism is known to be the perfect exercise for beguinner watchmakers.  The small clock has some bad image as well – it was widely used as a bomb timer in various terrorist attacks in the 70-es and 80-es. The same mechanism is used in many other Slava alarm clock models with different shapes. The model exist with  vast variety of dials – patterns and colors. Look at 20 of them…

Слава
2МЧЗ
Будилник – 11 камъка

Този обикновен кръгъл часовник е може би най-популярният будилник в социалистическия лагер. Механизмът му се използва като първа стъпка в изучаване на часовникарския занаят. Малката Слава има и лоша слава – той е широко използван в бомби с часовников механизъм при терористични актове през 70-те и 80-те години. Същият механизъм е използван в много модели будилници Слава с различна форма. Съществува голямо разнообразие от циферблати като шарка и цвят. Ето 20 от тях.

 
1 коментар

Публикувано от на 24.01.2012 в 2МЧЗ, Clocks / Будилници и големи

 

J.Kaiser (1922)

This piece of tin had always been around. It belonged to my grand-grandmother (1892-1980) and  till yesterday layed in the basement, covered with dirt and dust, packed in an old newspaper, in order not to lose the arms, as the glass is absent since a B17’s dropped his extra luggage, returning from Ploesti back in 1943.

Yesterday the old family member was saved from the basement and his tin case was cleaned. By a miracle, the mechanism is shiny, not a sign of rust. It’s not working, anyway.

I spotted the little logo J.K. It’s the only inscription on the clock. Newer seen a logo like this. This type of alarm clocks were extremely popular in Bulgaria, but no one I ever met, beared such a J.K. Surprisingly Uncle Google was not very cooperative, so I spent a sleepless night trying to find the old buddy’s brand.

Around 3 in the morning I fially reached a fantastic site with old clockmakers logos. Here it is: http://www.mikrolisk.de/show.php It was quoted somewhere in WUS.

I discovered, that my clock was decorated with the oldest logo of J.Kaiser GmbH Uhrenfabrik,  Villingen, Deutschland. This logo was used since the company’s start in 1922, till a new, modified logo was approved in 1927. So the mystery was solved.

My logo – remastered / Моето лого (обработено)

The registered logotype of J.Kaiser from 1922 / Регистрираното лого на J.Kaiser от 1922

Това парче тенекия винаги е било около мен – принадлежало е на прабаба ми (1892-1980) и до вчера лежеше в мазето,  покрито с мръсотия и прах,  увито в стар вестник, за да не паднат стрелките, тъй като стъклото липсва, откакто един B17, е разтоварил излишния си багаж на връщане от Плоещ през 1943 година.

Вчера старият семеен приятел бе спасен от мазето и ламаринената му коруба почистена. Изненадах се, че  механизмът лъщи, без намек за ръжда. Не работи, но изглежда нещо дребно и поправимо.

Единственият надпис на часовника е едно малко лого JK вписано в ромб. Този тип будилници са изключително популярни в България, но никога не съм срещал такава марка.   Чичо Google се прояви като изключителен темерут, така че прекарах безсънна нощ, в издирване на марката.

Около 3 часа сутринта най-после джвакнах в чудесен сайт със стари часовникарски марки. Ето го: http://www.mikrolisk.de/show.php  Открих го някъде във WUS.

Там открих, че на моята машина е най-старото лого на J. Kaiser GmbH Uhrenfabrik Villingen, Deutschland. Това лого е бил използвано от старта на компанията през 1922 г., до приемането на ново,  модифицирано лого 1927 година. Така че загадката се разреши.

 

Космическият будилник Электроника 2-11 / The Space Alarm Clock Elektronika 2-11

DIGITAL CAMERA

Elektronika 2-11 was used on the MIR Orbital station by the kosmonauts Volkov, Krikalev, Manarov, Titov, Polyakov and the French J.L. Chretien with Soyuz TM-7 (1998) Picture of the original space clock fron the museum of „Mikron“ Factory

This is the alarm clock of my childhood. 12 years at school every moorning the hateful beep of this watch woke me up. It’s a realy transcendent, perfect thing, like the AK 47. Simple, efficient and idiot-proof. It had the rare ability to continue working perfectly, after being dropped down on the concrete floor again and again and losing entire parts of its mechanism. Mine was a black one. This one is brown and the display is damaged. Anyhow I was singing and dancing when I found it. Later on I was lucky to find an export one in black in pritty good condition.

Электроника 2-11 е използван на Орбитална станция МИР от космонавтите Волков, Крикальов, Манаров, Титов, Поляков и французинът Жан-Лу Кретиен с Союз ТМ-7 (1988). Снимка на космическия часовник – експонат в музея на завод „Микрон“

Будилникът на детството ми. През цялото ми 12-годишно училище всяка сутрин ужасният му електронен звук ме е будил. Наистина съвършена, перфектна машина. Като АК 47 – проста, ефективна и идиото-устойчива. Има поразителното свойство да работи съвършено точно след многократно изпускане на циментов под, при което е губил цели части от механизма си. моят беше черен. Когато намерих този кафвя герой с повреден екран, бях безкрайно щастлив. В последствие имах късмета да намеря и черен, с отлично състояние. Любим образец от колекцията.

The model reviewed at S.Frolov’s / Моделът, представен при С. Фролов >>

Manual / Ръководство – източник Stránky sběratele historické elektroniky

 

Электроника 12-41A с екран от вакуумно-флуоресцентни лампи / Elektronika 12-41A (VFD)

Alarm Clock „alfa Elektronika 12 – 41 A“ with VF display

Будилник Электроника 12 – 41 A с вакуумно-флуоресцентен екран

Review of the model in Sergey Frolov’s site / Моделът, представен при Сергей Фролов >>

 

Электроника 4.13 с екран от вакуумно-флуоресцентни лампи / Elektronika 413 VFD

An interesting digital alarm Clock, from the series Elektronika 4. The display is with vacuum florescent tubes.

Електронен будилник с дисплей на вакуумно-флуоресцентни лампи. Модел Е 4.13, от серията Електроника 4.

Представен в сайта на Сергей Фролов / Reviewed in Sergey Frolov’s site >>>>>>>>>>

 

Будилник Gustav Becker за часовникарска кооперация „Подем“

Gustav Becker alarm clock, branded as „special order of „Podem“ watchmakers cooperative„. Typical mass-market alarm – clock in Bulgaria rom the first half of XX c. Most of the tin clocks Junhhans, GB ot Kienzle were branded by the local dealer, mainly watchmaker, that provided the guarantee.

Повече за тези часовници / More about this type of clocks

 

Часовникови кули, градски и гарови часовници в България

Като колекционер на часовници, реших, че трябва да познавам поне в общи линии трябва да познавам историята на часовниците в България и преди всичко българското производство на часовници.

Проучването на електронните часовници „Булетроник“, на тенекиените будилници „Родина“, „София“ и на стенните и фасадни часовници на фабрика „Гномон“ на Георги Хаджиниколов и  беше сериозно изпитание – почти никаква информация в мрежата, само спорадични мнения по форумите и повърхностни статии в масовите вестници. Не по-добре стои въпроса със стандартите за точно време и системата за радиосинхрон.

За щастие не такова се оказа положението с часовниковите кули и градските часовници. Оказа се, че по темата има немалко публикации – от книги и статии, до бази данни и снимки в мрежата.

Часовниковите кули са традиционен елемент от възрожденския град и имат традиции по нашите земи. Когато говорим за българско часовникарско производство, безспорно то се доминира от кулните часовници.

Първото споменаване на механичен часовник по българските земи е от френският пътешественик Льофевр, който минал през Пловдив през 1611г. и написал “… На другия хълм /Сахат тепе/ има часовник, който денонощно отброява часовете по френски…” Старата пловдивска кула е била без циферблат, а е отмервала часовете с камбанен звън. Съборена е в началото на XIX век и на нейно място през 1812г. е построена днешната. Часовниковата кула е била противопожарно съоръжение – имала е пазач-наблюдател, който е известявал за пожари в града.

Няма да се простирам върху кулите и тяйната история. В историческият форум „Бойна слава” има създадена дискусионна тема, в която от няколко години група ентусиасти събират информация и снимки. Позволявам си да покажа някои от снимките. Източник Тема: Часовникови кули в България във форум „Бойна слава” В темата има и доста информация за историята на кулите.

За часовниковите кули в България има доста публикации и статии. Повечето разглеждат архитектурата на кулите. Техническата страна на часовниковите механизми е разгледана от Младен Цонев в книгите му „Сбогом барон Хирш!” (НМ, София – 1968) и „Мъдростта на старите чаркове” (Техника, София – 1976).

Мая Михайлова, учител в първоначално училище „Николай Петрини” – Ямбол, е събрала снимки и е направила 7 презентации за часовниковите кули, градските, гаровите и слънчевите часовници в България. Под слайдовете има и обяснитен текст с историческите данни. Източник на презентациите: профил на Мая Михайлова в slideshare.net

Часовникови кули в България 1 TowerClocks-1 или ТУК

Часовникови кули в България 2 TowerClocks-2  или ТУК

Градски часовници в България 1 CityClocks-3  или ТУК

Градски часовници в София  SofiaCityClocks-4  или ТУК

Градски часовници в България 2 CityClocks-5  или ТУК

Гарови часовници в България 1 RailwayStationClocks-6  или ТУК

Слънчеви часовници в България SunClocks-7  или ТУК

Clock Towers in Bulgaria (English)  clocktowers-ENG или ТУК

_____________________________

Clocktowers, Cityclocks and Railway station clocks in Bulgaria – a respectful tradition. Links to valuable information with many pictures.

Gallery is from „Battle glory“ historical forum. Presentations are prepared by Maya Mihaylova.

 

Българското точно време

След Освобождението на София точното време се е съобщавало с помощта на старо турско оръдие, разположено в градската градина пред канцеларията на княз Дондуков. Точно в 12:00 на обяд, халостен оръдеен изстрел възвестявал, че е пладне. След Сръбско-българската война от 1885г. ролята на градски часовник заело пленено сръбско оръдие, разположено на мястото на днешния Софийски университет.

След оръдията, за възвестяване на точно време била използвана сирената на парната машина в Държавната печатница (дн. Галерия за чуждестранно изкуство), която изсвирвала в 8, 12, 14 и 18 часа.

През 1894г. с Княжески указ официално се възприема Източноевропейското часово време. Централният метеорологически институт има задължението да осигури точно време за държавните институции и да контролира обществените часовници. За целта е закупен часовник “Рифлер – 52”, който е поствен в специална камера, която да го предпазва от външни влияния. През 1897г. е закупен часовник “Rifler – 30”, който се сверява по звездите. Двата точни часовника са се намирали в астрономическата обсерватория. Разпространението на точното време в страната е ставало по следния начин: Точно в 11:55ч. телеграфът започва да предава буквата „Ж”. Това продължава до 11:59. Тогава започват да предават буквите „СХ”до 11:59:55. След това предават буквата „О”, която се излъчва точно в 12:00ч. С тези три контролни момента се сверяват всички часовници в железниците и пощенските станции. Останалите часовници се сверяват по тях.

Часовници Рифлер. Софийската астронимическа обсерватория.

През 1942г. Радио София се свързва с кабел с часовника на Астрономическата обсерватория. Специален тон-генератор импулсите на часовника се превръщат в звуков сигнал и се излъчват в ефир. Точното време се излъчва в 6 секунди, като последният сигнал е точния час.

По-късно точното време се предава с международно излъчван сигнал.

В края на 60-те години български инженери разработват системата „Радиосинхрон” за контрол над обществените часовници в София. Сигналът се излъчва на всяка минута от предавател във Физическия факултет. Предавателят има обхват 40 километра. През 1968г. разработката печели златен медал на международно изложение в Лайпциг.

Часовниците „Радиосинхрон” все още могат да се видят на десетки обществени сгради в София. В началото на 90-те години предавателят е спрян. Днес в Европа радиовълни с точно време излъчва предавателят DCF77 в Майфлинген, Германия. Достъпната GPS технология е съвременното масово средство за точна синхронизация на времето.

Статия за часовниците „Радиосинхрон” от сп. Космос, бр. 6 / 1970г.

РАДИОСИНХРОН

Нито един по-голям град в света не може без улични часовници. Обикновено сигналите се подават до тях по проводници. Българските инженери са разработили система, наречена „Радиосинхрон“, при която сигналите се пренасят чрез радиовълни. Системата действува на разстояние до четиридесет километра.

„Радиосинхрон“ се изработва в различни варианти. На снимката виждате улични часовници. Стенните и тези за маса имат вътрешна антена. Предаващото устройство, изработено с транзистори, управлява хода на часовниците с радиоимпулси. Предавателните и приемателните устройства се захранват от никелово-кадмиеви акумулатори, които се зареждат чрез най-обикновено включване към мрежата с променлив ток. Ако електрическата мрежа също се повреди или напрежението в нея отслабне, „Радиосинхрон“ ще продължи да работи, защото акумулаторите ще го подхранват едно денонощие. При това точността на часовниците няма да се измени, а тя е ±0.3 секунди в годината. На Лайпцигския панаир през 1968 година системата „Радиосинхрон“ получи висока оценка от специалистите и бе удостоена със златен медал. Българският „Радиосинхрон“ вероятно ще бъде монтиран в Москва.

Авторско свидетелство за „Автоматично управление на система от часовници чрез радиовълни“ на името на инж. Христо Бъчваров

_____________________________

Brief history of official precise time measuring and communication in Bulgaria. From a cannon fire, through astronomic clock and telegraph, radio, to the system „Radiosinhron“ adjusting automaticaly all city watches of Sofia through radio waves by a special transmitter.

 

Георги Хаджиниколов и часовникарска фабрика Гномон

Георги Константинов Хаджиниколов е роден на 29 януари 1892г. в гр. Дупница. Баща му колекционира часовници, откъдето и той се влюбва в механизмите и колекционира машини за измерване на времето. Като стипендиант на Търговско-индустриалната камара заминава за Женева, където през 1916г. завършва специално часовникарско образование. Завръща се в България и започва да практикува часовникарския занаят. През 1920г. Основава първата часовникарска кооперация „Зора”. Организира курсове по часовникарство. Кооперацията издава първото специализирано издание „Часовникарски преглед“. Десет години по-късно създава първата (и единствена) в България фабрика за часовници „Гномон”. Името означава мачтата на слънчевите часовници, чиято сянка показва времето.

Фабрика Гномон произвежда стенни и каминни часовници, но силата и е в големите фасадни часовници, каквито се поставят на стени и кули на обществени сгради, гари, училища. Дело на Георги Хаджиниколов са известните часовници на църквата Св. Седмочисленици, на Александровска болница, на Търговско-банковата гимназия в Лозенец, Застрахователно дружество „Български феникс” (дн. Агенция по заетостта) и др.

По-късно Георги Хаджиниколов усвоява и производството на електрически часовници, които заменят механичните по гарите.

Част от огромната му колекция, събирана две поколения се намира в Националния политехнически музей, където дълги години е поддържал часовниците от сбирката на цар Фердинанд.

Направил е близо 70 механизма на часовникови кули из цялата страна. Негови са часовниците в Хасково (1938), Телиш (1974).

Георги Хаджиниколов умира на 17 юни 1976г. в София.

Търговско-банкова гимназия, Лозенец, София

Сградата на Агенция по заетостта на бул. Дондуков до Министерски съвет. Някога застрахователно дружество „Български феникс“

Храм „Св. Седмочисленици“, София

Часовникът на камбанарията, поставен от Георги Хаджиниколов през 1930г. Това е един от първите часовници на Гномон.

Църквата през 1930г. преди поставянето на часовника

И през 1931г. с часовника

Паркът около църквата с часовника, края на 30-те години

Часовникът на Александровска болница (Медицинска академия)

Публикуваме една статия за Георго Хаджиниколов, излязла в сп. Космос през далечната 1976г. Разбира се, в разгара на „реалния социализъм” и дума не се споменава за обучението в Швейцария, а това, че старият майстор е създател на първото часовникарско сдружение и собственик на единствената фабрика за часовници в българската история, е абсолютно табу. Все пак статията е добра и предава онази тръпка, която ще се хареса на колекционерите. В нея намерихме и снимка на часовникаря в последните месеци от живота му.

Пясъчни секунди
Автор: Лидия Симеонова
сп. Космос, бр.8 / 1976

Отвън никой не подозира богатствата, скрити в къщата. В железата и тежестите, изпълнили старата стълба, само познавачът ще отгатне части за часовници по кулите. А горе, в стаята осемдесет и пет годишният Георги Хаджиниколов стои сред многобройните си инструменти, сред кутийките със зъбни колелца, пружинки, оси и лостчета, стрелки и винтчета, верижки, баланси, капачета. И точно както преди 70 години, когато баща му го учел на часовникарство, така и сега майсторът поправя стари часовници. Часовникът зад него, странно за нас, но твърде красиво произведение, пристигнал в тази къща в торба. Бил изцяло разглобен и съвсем разбъркан. Собственикът’му нямал дори снимка и Георги Хаджиниколов трябвало сам да се досети как е изглеждал механизмът, къде е било мястото на всяка една от частите. Днес фабриките работят с хиляди и хиляди часовници от един и същ вид. Продукцията им струва толкова евтино, че ако часовникът се развали, може веднага да си купиш нов и дори да направиш опит сам да си го поправиш. Но часовниците, които идват при стария майстор, са направени от хора, които искали да покажат и вкус, и майсторство и се надпреварвали в оригиналност и на външността и на конструкцията на механизма. — Такъв часовник бързо не можеш да поправиш. Ако са ти го донесли цял — говори старият майстор, — отваряш, гледаш, трябва време да свикнеш ти с него и той с тебе. Ако е дошъл в торба, работата е още по-сложна. Ровиш в старите книги, търсиш подобен, понякога дори си поизмисляш нещо в конструкцията. Преди година-две майсторът отишъл в Хасково. Трябвало да прегледа направения от него часовник на градската кула, който тридесет и осем години работел отлично. — И там, в кулата, гледам седем големи зъбни колела, хвърлени в един ъгъл и съвсем ръждиви. Не знаем какво е това, казват ми, ще ги хвърлим. Не ги хвърляйте, отговарям им аз, защото това е старият часовник на кулата ви още от турско време. Взех седемте колела и направих часовника. Сега са го сложили в музея.

Общината в Хасково с градският часовник, поставен от Хаджиниколов

Старата часовникова кула на Хасково, разрушена през 1916г. Часовниковият механизъм е намерен от Хаджиниколов през 70-те, ремонтиран и днес се намира в градския музей, заедно с макет на кулата.

Близо седемдесет часовника по кулите, направени от Георги Хаджиниколов, работят по наши градове и села. Всеки следващ часовник той се стремял да направи по-съвършен от предишните. А последният е направил само преди години в Телиш.

Часовниковата кула в Телиш с часовник, поставен от Г. х.Николов в началото на 70-те години.

Но онова, което особено привлича посетителите на стария часовникар, не е само да си поговорят с него, а да влязат в стаята с часовниците. Още бащата на майстора започнал да Събира интересни часовници. Едни купувал, други му подарявали. После синът продължил това занимание и където и да ходел, все се интересувал има ли нещо за купуване. Хората свикнали да му носят часовници. На едни липсвали части, други всичко си имали и пак не работели, но майсторът ги поправял и сега тази интересна колекция може да бъде гордост на всеки музей. По лавиците в стаята стари метални английски часовници съжителствуват с пясъчния, донесен от съда. С пясъчни адвокатите мерили своята защитна реч. Щом паднела и последната песъчинка, свършвал определеният половин час и адвокатът нямал право да продължи нито дума. „Ето така“ — казва часовникарят и обръща часовника. Времето потича. През тесния отвор песъчинките летят една подир друга и карат човек да усети бързотечността на времето. Другите часовници заслужават внимание: шварцвалдският с дървените оръдия, виенският със стъкления похлупак и летящите колесници, часовникът с мраморните колонки и огледалото, съседът му — целият обсипан със седеф, часовникът с войника, застанал на пост, свирещият — украсен с лира, металните, на които стрелките не вървят. Онези, на които липсват части, са не по-малко интересни от изцяло запазените. Два много стари, направени от же­лязо, работено с огън, чук и наковалня, с достойнство демонстрират своите огромни тежести и дебели въжета, които движели механизма — вместо пружина. Но може би най-интересна е колекцията на изящните джобни часовници. Повечето от тях имат по три капака — сребърни или златни — според часовника. За да се види колко е часът, било достатъчно да се отвори първият. Другите били за красота, за тежест и за да пазят часовника от напрашване. Колкото и да се стараели някогашните майстори, не успявали да направят часовниците достатъчно херметични. В България, онези, които донасяли от чужбина скъпи часовници, обикновено поръчвали, още един капак — дървен. По изработка той е не по-малко интересен от сребърните и златните. Българите носели часовника в пояса, заедно с кесията и в много случаи до ножа и пищова. Дървеният капак бил още една защита за чувствителния към сътресения механизъм. Отвътре капакът бил подплатен с кадифе. Старите майстори не обичали лепилото. Кадифето е закрепено с няколко малки сребърни пирончета, всяко от тях – с гравирана главичка. С огърлица от сребърни и златни миниатюрни пирончета, зачукани като нитчета, съединявали и отделните части на металните капаци. Часовниците навивали всеки ден и всеки ден по едно и също време собственикът тържествено свалял всички капаци: дървени, сребърни, златни или с черупка от костенурка, и с внимателни бавни движения навивал предмета, който хем отмервал времето, хем говорел много за състоянието и общественото положение на своя притежател. Един от часовниците — без стъкло и с изпъкнали римски цифри — напомня за човек, който и нощем по няколко пъти е искал да знае колко е часът. Да запали газена лампа не е било просто, улично осветление нямало и човекът, без да безпокои останалите, опипвал циферблата и узнавал колко часа му остават до разсъмване. По подобен начин правели и часовниците за слепи. Осите на часовниците закреп­вали в скъпоценни камъни, а отзад, върху баланса, имало брилянтче, поставено за украшение. И да стои, и да го няма, това било без значение за хода на часовника. Някои часовникари се изкушавали и го вземали и по думите на Георги Хаджиниколов, оттогава тръгнала приказката, че часовникарите крадат камъните. Самият баланс, нищо че се намира под най-последния капак и никой не го вижда, също бил изработван с голямо май­сторство и прилича на скъпо украшение. А капаците трудно могат да се опишат, защото всеки от тях си е произведение на изкуството. До тази колекция малкото стоманено почти осемдесетгодишно часовниче, което носим на майстора, защото не ще да върви, изглежда като Пепеляшка. — Тези жените ги носеха на врата — казва стопанинът. — Не бяха ни посребрени, ни позлатени. — И колко струваха? — Чувал брашно — отвръща старият часовникар и отговорът е колкото смешен, толкова затрудняващ. Какъв чувал, какво брашна, колко е струвало брашното тогава? С общи. усилия превръщаме цената в днешни пари и часовничето излиза към двадесет, двадесет и пет лева, разбира се, ако чувалът е от големите по петдесет килограма, и това си е една съвсем прилична цена за хубав и точен днешен часовник. Майсторът обещава да го по­прави, макар че вече такива части няма. Ще го поправи и ще тръгне, както е поправил и всичките тези минали през раз­лични ръце и мерили времето на различни съдби красиви стари часовници. Възрастният човек пред нас е един от последните познавачи на старите механизми, един от последните представите­ли на професия, която няма наследници. Скоро в музея ще вземат часовниците на Георги Хаджиниколов, за да може повече хора да им се радват. — Но тук ще остане съвсем празно! — Няма да бъде празно -отвръща той. — Пак ще се напълни. Майсторът търпеливо изчаква да направим и последните снимки и прибира пясъчния часовник на мястото му. Последната песъчинка на половиния час е изтекла, навярно много отдавна.

N.B. Архивните снимки на Български феникс и Св. Седмочисленици са от Стара София . Снимките от Хасково са от сайта на общината. Останалите снимки са от различни места в мрежата.

_________________________________________________

Georgui HadjiNikolov and watch factory „Gnomon“

Georgui h.Nikolov (1892-1976) was a second generation watch collector from Bulgaria. In 1916 he graduated a watchmakers school in Geneva. Back in Bulgaria, in 1920 he organized the first Watchmakers Coperative „Zora“ and started teaching watchmakery courses. in 1930 the first bulgarian watch factory „Gnomon“, specialized in pending clocks, bust mostly in big tower clocks, railway-station and city facade clocks. In the next 40 years G. H.Nikolov created more than 70 big clocks all over Bulgaria. Part of his enormous collection can be seen in the National Polytechnik Museum – Sofia.