RSS

Category Archives: Other Collections / Други колекции

Химикалка с електронен часовник / Pen-watch

DIGITAL CAMERA

Много популярни през 80-те години на XXв.

Very popular in the 80-es ot 20-th century.

Advertisements
 

Юбилеен Восток и значки по случай Деня на победата /Commemorative Wostok and badges for V-Day

Восток от серията Командирские, произведен за ветерани от Втората световна война. Връчван е през 1985г. по случай 40-годишнината от победата. Часовникът е в състояние mint

Колекция значки, посветена на кръгли годишнини от победата на СССР във Втората световна война. Значките са традиционно средство за отбелязване на различни събития, широко използван в пропагандата на социалистическия блок в годините на Студената война.

Wostok from the Komandirskie type, produced for veterans of WWII. It was awarded in 1985, to commemorate the 40-th anniversary of USSR’s victory. Mint condition.

 

Collection of Soviet commemorative badges, dedicated to jubilee anniversaries of USSR’s victory over Germany and the 9-th of May. Badges are traditional mean to commemorate history, widely used by Eastern block propaganda during the Cold War.

 

Tissot PR50 Titanium – часовникът на ръката ми / the watch on my wrist

DIGITAL CAMERA

Представям часовникът, който не е част от колекцията ми, защото го нося на ръката си. Съвършеният, според мен.

Кварц = прецизно време, никаква поддръжка, минимално тегло.
Tissot = качество, престиж, но без парвенюшка претенция и робуване на марки
Титан = винаги като нов. Светът ще се издраска, титанът – не. Единствеата стомана по него е плочката на верижката  и и личи
Сапфир = винаги блястящо чисто и прозрачно стъкло, без драскотина
Водоустойчив = да не ти пука.
Закрепване с три лага = мялко вероятно е патента да даде фира и да да забележиш, че си останал без часовник.

С две думи: съвършената комбинация цена/ качество.

Представям го заедно с още няколко подобни нещица – качествена ширпотреба, безусловни класици в своята област.

The watch reviewed here is not exactly part ot the collection, as it is not laying in the display boxes, but is My Watch  – the one that  I wear on my wrist all the time.

I believe it’s the perfect one.

Quartz  = precision timekeeping, no need for any maintenance, minimal weight
Tissot = quality, prestige, but not vulgar claim of brands and fashion
Titanium = always looks like brand new. The world will get scratched, Titanium – no. The only steel part is  the plate of the bracelet, and it is easly noticable.
Sapphire = always clean and shining clear glass, without a single scratch.
Waterproof  = not to care for water and moisture
3-lag link to the bracelet = Less likely to see that the clock is missing.

In short: the perfect combination of price / quality.

Enjoy it along with some similar stuff – quality mass production, each one being unconditional classics in its field.

 

Электроника МК-52 / Elektronika MK-52

Электроника МК-52 e програмируем микрокалкулатор от трето поколение, предназначен за научни изчисления. Той е първият камкулатор с енергонезависима памет – 4 кб. Разработен е през 1985г. Има четири допълнителни модула, всеки със специфичен набор функции. Модулът БРП-2 „Астро“ съдържа функции за навигационни изчисления.

МК-52 влиза в оборудването на космическата мисия на кораба Союз ТМ-7, скачен с Орбиталната станция „Мир“. Функцията му е да осигури навигацията, в случай, че бордовият компютър откаже.

Союз ТМ-7 излита от Байконур на 26.11.1988г. с френско-руски екипаж: Александр Волков – командир, Сергей Крикальов – борден инженер и Жан-Лу Кретиен – изследовател.  Kорабът се скачва успешно с Орбиталната стация МИР. По време на мисията, Волков и Кретиен извършват и 57-минутно излизане в открития космос. Волков остава на МИР до 27 април 1989, когато корабът се завръща на земята заедно с калкулатора.

Бордовият екземпляр на МК-52 с подписа на Волков и печатите на орбиталната станция беше продаван през Сотбис.

Elektronika MK-52 is a 3-th generation soviet programmable scientific calculator, developed in 1985. It has 4 external modules. One of them – BRP-2 „Astro“ contains programmes for astro navigation. It was worn onboard Soyuz TM-7 and MIR Orbital Station (MIR-EO-4). It’s function was to backup independant navigation in case of failure of the board computer.

Soyuz TM-7 launched from Baikonur on Nov 26 1988 with a Soviet-French team: Alexander Volkov – commander,Sergey Krikalyov – engineer and Jean – Loup Chretien – research astronaut. The spaceship successfully docked on MIR. During the stay, Volkov and Chretien spent 57 minutes in open space. Volkov stayed on MIR till Apt 27 1989, when TM-7 landed back on Earth, with the calculator on board.

The board sample of the MK-52, bearing Volkov’s signatures and the MIR’s seals was sold at Sotheby’s

 

Будилник Слава-Восток с ракета / Slava-Wostok alarm clock with a rocket

Два колекционерски будилника от „космическата“ серия. Напълно идентични, единият с логото Slava , а другият Восток. Този будилник Восток не трябва да се бърка с марката Восток на Чистополския завод. Общото между тях е само, че са наречени на космическия кораб Восток-1, с който на 12 април 1961г. Юрий Гагарин извършва първия пилотиран полет в космоса.
Всъщност двата сферични часовника носят най-популярния 11-камъков механизъм на Слава, който представих отделно.

Будилник Слава, мод. Восток, форма на кълбо – полусферично стъкло и полусферичен декоративен заден капак с очертанията н земния глобус. Излитаща ракета над часовника. (Ракетките са самоделни)
2 московски часови завод (2МЧЗ)
11 камъка
1961
СССР

Two collectionners alarm-clocks from the Space topic. Abslutely identic, the one bearing the logo Slava, and the other – Wostok (Восток). This Wostok alarm-clock should not be associated with the famous Wostok-brand of the Chistopol watch factory. The only common between them is that both are named after the spaseship Wostok-1, that effectuated the first manned space mission on April 12 1961 with Yurii Gagarine on board.
Apparetnly the two globular alarm-clocks shown here bear the most standard and popular 11-jewel Slava caliber, that was presented separately here.

Alarm-clock Slava, model. Wostok, spheric shape, semi-spheric glass and semi-spheric back lid with the Earth engraved. A flying rocket above. (The rockets are self made)
N2 Moscow Watch Factory
11 jewels
1961
USSR

 

 

 

Ледени спомени…

Мраз 140
1969г.
След 30 годишна служба ми останаха лъскавата дръжка и книжката.

*

* *

* * *

Бирюса-2
1973г.

* * *

Memory of two fridges: Birjusa-2 (1973, USSR) and Mraz 140 (1969, Bulgaria), that served more than 30 years in my family.

 

Grundig Exportboy

Grundig Exportboy
Grundig Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke
Germany
1965