RSS

Архив на категория: Bulgarian / български

Правец Кварц / Pravetz Quartz

DIGITAL CAMERA

Вероятно първият LCD електронен часовник, произведен в България. Все още експерименталните серии носят името Правец, по името на Завода за приборостроителна техника, построен в родния град на комунистическия диктатор Т. Живков. Вероятно първата серия Правец е произведена през 1976г, за XI конгрес на БКП.

DSOPSA_PR

По-късно в същият завод ще започне серийно производство на електронни часовници с марката „Булетроник“, а компютрите Правец ще получат разпространение в целия социалистически лагер.

DIGITAL CAMERA

Probably the first Bulgarian LCD digital quartz watc. The sample series are branded with PRAVETZ – after the town Pravetz – birthplace of the communist dictator T.Zhivkov, where take place the main factory for Electronics. Probably the first series was produced in 1976 for the XI-th Congress of the Bulgarian Communist Party.

KMT-Pravetz

Later, the same factory started producing digital watches for the internal and export market under the brand BULETRONIC. The computers prodiced in Pravetz were basic equipment in all the countries of the Eastern block.

 

Buletronic M 73

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Buletronic М 73 произведен през 1984, напълно окомплектован. Оригинална кутия (дори с цена), фактура, упътване и рядката елипсовидна Li-ion батерия.

Buletronic M 73 (Lithium), produced in 1984. Original box, invoice, users manual and the rare ellipse shaped Li-ion battery.

Още за марката Булетроник / Buletronic brand review

 

Спомен за телевизор София 81

Цветен телевизор
София 81
ДСО „Респром
Слаботоков завод „Кл.Ворошилов“, София
1981г.

Най-дълго преживялият телевизор у дома – 25 години. Днес нямам нито снимка, нито документи, само предна рамка от същия модел и регистрация в радио-абонаментна книжка от 80-те.


The longest duration of a TV set at home – 25 years. Sofia 81 color TV by „Voroshilov works“, Sofia. Only face panel and an old registration available today.

ИНСТРУКЦИЯ / MANUAL

 

Ледени спомени…

Мраз 140
1969г.
След 30 годишна служба ми останаха лъскавата дръжка и книжката.

*

* *

* * *

Бирюса-2
1973г.

* * *

Memory of two fridges: Birjusa-2 (1973, USSR) and Mraz 140 (1969, Bulgaria), that served more than 30 years in my family.

 

Ехо & Eхо2

Завод за малки радиоприемници , Велико Търново

Радиоприемник, джобен, транзисторен EXO
тип РДТ63
1963г.

Еxo 2
1968г.

и още една по-късна модификация, различаваща се по превключвателя С-К вълни

Small Radioreceivers Works, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Echo [Eho] (1963) and Еchо 2 (1968)

 

 

Радиоточка Елпром Ч-ВА-4

 

Елпром (Слаботоков завод „Кл. Ворошилов“)
Високоговорител тип Ч-ВА-4
Мощност 0,3W
Вход 15 и 30 V
Модел 1957
Произв. 1959

Wire broadcast system speaker ELPROM „Ч-ВА-4“ , Sofia, Bulgaria 1959.

 

 

 

Радиоточка „Ворошилов“ тип ВГК 0,3

Елпром
Слаботоков завод „Климент Ворошилов“ – София
Високоговорител тип ВГК 0,3
Мощност 0,3W
Вход 15 и 30 V

 

Wire broadcasting system „Voroshilov“ VGK 0,3. These spekers were present in every office room in Socialist Bulgaria and official  propaganda was transmitted from a central receiver during party congresses, plenary sessions and other political events.

 

Комсомолец

Комсомолец / Komsomolec [Comsomolets]
Елпром
Слаботоков завод „Ворошилов“, София
UCH81  UBF89  UCL82  UY85
1953

 

Мелодия 10 / Melodia 10

Мелодия 10
Елпром
ECH81  ECC85  EF89  EABC80  EM84  EL84

 

 

Христо Ботев М 462 / Hristo Botev M 462

 

Хр. Ботев М 462
Радио фабрика при главна дирекция на радиоразпръскването
1950
UY1N  UBL21  UCH21  UCH21