RSS

Архив по месеци: ноември 2013

SKAGEN Denmark SKW6012… Love Actually

skag-site-1

Like many watch-collectors, I prefer mechanics , mostly with inhouse mechanisms. Just a few exceptions from this rule. One is my Tissot PR50 Titanium, which I wear in everyday life – titanium case, sapphire glass, serial ETA quartz . Among the few other exceptions is SKAGEN Denmark,  for their exclusive Danish design. I have a brown two-handed SKAGEN, which I have already reviewed here. Yes it’s true:  quartz , designer’s brand, with serial mec … and I love it . So I clocked “like” on the brand’s page in Facebook

On August 31, a message appeared,  that SKAGEN is planning a coffe table book, and fans are invited to answer several questions in the week  3 to 10 September.

skagen-scr1

The participants have the chance to be quoted in the book. I gave my opinion on the brand products, Danish design and the associations provoked by the company name. At the end, a  “hyggemoment” photo competition was announced . I saw the question in the morning and urged my wife to take a picture of me making coffee. She shot me with her mobile. I named the photo „at 7 to 8 .“ It shows the two most important items at this time of the day – the old fashioned coffee making tool and a watch, that I leisurely look. I sent the photo and went to work.

What was my surprise, when a few days later I received an email from the Marketing department of SKAGEN in Richardson , Texas. I was notified, that my participation is shortlisted for the book. As a reward I have the right to choose a watch from the company’s website http://www.skagen.com

Skag-prtscr-3

 

 

skagen-psc2

I did not think long. I did my shortlist of 6 , then began to make the list shorter, and the  final choice was THIS SKW6012 :

I love titanium. I did not have a rectangle to wear, and I did not have mesh. My falling in love with SKAGEN started with a picture of a circular model of the same collection .

So about a week later I received a notice from a delivery operator, that at the customs office of Sofia airport there’s a parcel waiting for me. I provided UPS with a notarized power of attorney and another 3 days later I received a box …

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

Extremely nice for a collector (and for everyone) to get a watch directly from the factory, sent on his address.  without passing through the sales network. Somehow smells of lathe …  There is a personal letter from the company, which makes the collector’s delight sweeter !

Scan10216

Thanks SKAGEN!

N.B. The initiative to review this story was completely mine and Scagen mentions it it their letter in responce to my bragging with this blog

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

Като повечето колекционери на часовници и аз уважавам предимно механиката, по възможност с инхаус механизми. От този принцип има малко изключения. Едното е моето Tissot PR50 Titanium, което нося във всекидневието си, което е кварцово и със съвсем серийна ETA. Сред малкото други изключения са часовниците SKAGEN Denmark заради изключителния датски дизайн. Притежавам един двустрелочен кафяв SKAGEN, който вече съм представял. Да, кварцов, със серийна машина, дизайнерски… и много ми харесва. Затова съм харесал страницата на марката във Фейсбук и  и следя съобщенията им.

На 31 август се появи съобщение, че SKAGEN планира да издаде рекламен албум и почитателите на марката, които отговорят на няколко въпроса в седмицата  между 3 и 10 септември имат шанс да станат част от книгата. С удоволствие, но без да се взимам насериозно дадох своето мнение за моделите на марката, за датския дизайн и за асоциациите, които името на компанията събужда у мен. Накрая обявиха и фотоконкурс на свободна тема. Видях въпроса сутринта, и докато правех кафе накарах жена ми да снима с мобилния телефон. Кръстих снимката „в 8 без 7”. Тя показва двете важни неща към този час от деня – неизменното кафе от кавеварка и часовника, който поглеждам припряно, за да не закъснея. Изпратих снимката и заминах на работа.

Каква беше изненадата ми, когато няколко дни по-късно получих е-мейл от маркетинг отдела на SKAGEN в Ричардсън, щата Тексас, с който ме уведомяват, че с моето участие съм в списъка на класираните за книгата. Като награда имам право да си избера часовник от сайта на компанията http://www.skagen.com

Не мислих дълго. Направих си шортлист от 6, после започнах да намалявам списъка и накрая остана ТОЗИ SKW6012:

Обичам titanium. Нямам правоъгълник за носене, нямам и mesh. Влюбването ми в SKAGEN започна от снимка на кръглия модел от същата колекция.

И така, около седмица по-късно получих известие от куриера, че на митницата на аерогара София ме чака часовника. Куриерите от UPS срещу нотариално заверено пълномощно извършиха всички митнически формалности и още 3 дни по-късно получих кашон…

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

Изключително приятно е за един колекционер (пък и за всеки човек) да получи часовник направо от завода, изпратен на негово име, без да минава през търговската система. Някак мирише на струг… J  Има и писмо от компанията, адресирано до мен, което прави колекционерската радост особено сладка!

Благодаря SKAGEN!

DIGITAL CAMERA

N.B. Инициативата да представя часовника е изцяло моя. SKAGEN  споменават блога в писмото си защото аз им се похвалих с колекцията си.