RSS

Архив по месеци: април 2012

Электроника МК-52 / Elektronika MK-52

Электроника МК-52 e програмируем микрокалкулатор от трето поколение, предназначен за научни изчисления. Той е първият камкулатор с енергонезависима памет – 4 кб. Разработен е през 1985г. Има четири допълнителни модула, всеки със специфичен набор функции. Модулът БРП-2 „Астро“ съдържа функции за навигационни изчисления.

МК-52 влиза в оборудването на космическата мисия на кораба Союз ТМ-7, скачен с Орбиталната станция „Мир“. Функцията му е да осигури навигацията, в случай, че бордовият компютър откаже.

Союз ТМ-7 излита от Байконур на 26.11.1988г. с френско-руски екипаж: Александр Волков – командир, Сергей Крикальов – борден инженер и Жан-Лу Кретиен – изследовател.  Kорабът се скачва успешно с Орбиталната стация МИР. По време на мисията, Волков и Кретиен извършват и 57-минутно излизане в открития космос. Волков остава на МИР до 27 април 1989, когато корабът се завръща на земята заедно с калкулатора.

Бордовият екземпляр на МК-52 с подписа на Волков и печатите на орбиталната станция беше продаван през Сотбис.

Elektronika MK-52 is a 3-th generation soviet programmable scientific calculator, developed in 1985. It has 4 external modules. One of them – BRP-2 „Astro“ contains programmes for astro navigation. It was worn onboard Soyuz TM-7 and MIR Orbital Station (MIR-EO-4). It’s function was to backup independant navigation in case of failure of the board computer.

Soyuz TM-7 launched from Baikonur on Nov 26 1988 with a Soviet-French team: Alexander Volkov – commander,Sergey Krikalyov – engineer and Jean – Loup Chretien – research astronaut. The spaceship successfully docked on MIR. During the stay, Volkov and Chretien spent 57 minutes in open space. Volkov stayed on MIR till Apt 27 1989, when TM-7 landed back on Earth, with the calculator on board.

The board sample of the MK-52, bearing Volkov’s signatures and the MIR’s seals was sold at Sotheby’s

 

Buletronic M 73

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Buletronic М 73 произведен през 1984, напълно окомплектован. Оригинална кутия (дори с цена), фактура, упътване и рядката елипсовидна Li-ion батерия.

Buletronic M 73 (Lithium), produced in 1984. Original box, invoice, users manual and the rare ellipse shaped Li-ion battery.

Още за марката Булетроник / Buletronic brand review

 

Новите ми кутии / My new boxes


Използвах почивните дни да наредя две нови кутии с по 8 гнезда. В едната сложих големите часовници – 2 автомати Полет, 2 будилника Полет, автомат Слава, Пoлет „Стадион“, големият Полет и масивна кварцова Ракета. Втората кутия приюти 4 бр. Восток Командирские Заказ МО СССР, Амфибия, Desert Shield и 2 бр. юбилейни.

I used the Easter holidays to arrange two new boxes (8 beds each). In the first one I put the big watches – 2 automatic Pojot, 2 Poljot with alarm, automatic Slava, Poljot Stadium and a massive Quartz Raketa. The second box became shelter to 4 Wostok Komandorskie – Zakaz, Amphibia, Desert Shield and 2 Commemorative.

 

 
1 коментар

Публикувано от на 14.04.2012 в General / Общи, Watches/Часовници

 

Будилник Слава-Восток с ракета / Slava-Wostok alarm clock with a rocket

Два колекционерски будилника от „космическата“ серия. Напълно идентични, единият с логото Slava , а другият Восток. Този будилник Восток не трябва да се бърка с марката Восток на Чистополския завод. Общото между тях е само, че са наречени на космическия кораб Восток-1, с който на 12 април 1961г. Юрий Гагарин извършва първия пилотиран полет в космоса.
Всъщност двата сферични часовника носят най-популярния 11-камъков механизъм на Слава, който представих отделно.

Будилник Слава, мод. Восток, форма на кълбо – полусферично стъкло и полусферичен декоративен заден капак с очертанията н земния глобус. Излитаща ракета над часовника. (Ракетките са самоделни)
2 московски часови завод (2МЧЗ)
11 камъка
1961
СССР

Two collectionners alarm-clocks from the Space topic. Abslutely identic, the one bearing the logo Slava, and the other – Wostok (Восток). This Wostok alarm-clock should not be associated with the famous Wostok-brand of the Chistopol watch factory. The only common between them is that both are named after the spaseship Wostok-1, that effectuated the first manned space mission on April 12 1961 with Yurii Gagarine on board.
Apparetnly the two globular alarm-clocks shown here bear the most standard and popular 11-jewel Slava caliber, that was presented separately here.

Alarm-clock Slava, model. Wostok, spheric shape, semi-spheric glass and semi-spheric back lid with the Earth engraved. A flying rocket above. (The rockets are self made)
N2 Moscow Watch Factory
11 jewels
1961
USSR

 

 

 

Ракета Кварц / Raketa Quartz

Ракета кварц
ПЧЗ – Ленинград
Средата на 80-те
СССР

Raketa Quartz
Petrodvorec Watch Factory – Leningrad
Mid 80-es
USSR