RSS

Архив по месеци: юни 2011

Turkmenbashi / Туркменбаши

This watch bears the face of the president of Turkmenistan Saparmurat Niyazov (1940-2006), called Turkmenbashi (leader of the Turkmenians). This state leader started his political carrier back in 1970 in Central Committee of the Communist Party of Turknmen SSR and continued after the split of the Soviet Union as a life-long leader of Turkmenistan, that developes strong personality cult. The months and days in the Turkmenistan calendar are named after family members of Niyazov. In the center of the capital Ashgabbad there’s a huge gold-plated statue of Turkmenbashi, that rotates and is always directed against the Sun.

The watch is Komandirskie type, with thin gold-cover of the case and a genuine leather bracelet. On the back  cover one can read „Turkmenistan 1996“ and some turkmen heraldic symbols

На циферблата на часовника е изобразен президента на Туркменистан Сапармурат Ниязов (1940-2006), наричан Туркменбаши (Водач на турмените). Той започва политическата си кариера през 1970 в ЦК на Туркменската комунистическа партия и я продължава след разпада на СССР като пожизнен несменяем лидер с авторитарни похвати и силно развит култ към личността. Месеците и дните от седмицата в туркменския календар носят имената на членовете на семейството на президента, а в столицата Ашхабад има гигантска позлатена статуя на Туркменбаши, която се върти, така че винаги да гледа към слънцето.

Часовникът е тип „Командирские“ с тънко позлатен корпус и каишка от естествена кожа, На задния капак пише „Туркменистан 1996“ и има туркменски хералдически символи.

 
 

Slava automatic / Слава автомат

Slava
2 Moscow Watch Factory
Cal. 2427
automatic
27 jewels

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

Слава
2МЧЗ
мех. 2427
автомат
27 камъка

 
Вашият коментар

Публикувано от на 27.06.2011 в 2МЧЗ, Slava/Slava, Watches/Часовници

 

Commemorative ZIM – 30-th anniversary WWII Victory / Юбилеен ЗИМ „30 лет Победы“

Soviet commemorative watch dedicated to 30-th anniversary of the WWII victory. Awarded to war veterans and participants in the state celebrations and troops that took part in the military parade on May 9 1975. On the dial is the statue „Motherland Calls“ in Volvograd (ex.Stalingrad) a huge 87m. high monument of the epic battle. The watch has a simple 15 jewels mechanism ZIM.

Съветски юбилеен часовник посветен на 30 – годишнината от победата във Втората световна война. Раздаван е на ветерани от войната, участници в държавните чествания и военни, марширували на военния парад на 9 май 1975г. На циферблата е изобразена статуята “ Родина Мать зовет“ във Волгоград (бивш Сталинград) – гигантски 87-метров паметник на епичната битка. Часовникът е с обикновен мейанизъм ЗИМ с 15-камъка.

Veterans medal for the 30-th anniversary of Victory Day
Ветерански медал за 30-тата годишнина на „Деня на победата“

Ogonyok Magazine cover, may 1975
Корицата на сп. Огонек от май 1975

Official celebrations 9 may 1975. Session of the Communist Party Central Committee, Manifestation on the Red Square and parade of the veterans


Официални тържества на 9 май 1975. Тържесвено заседание на ЦК на КПСС, Манифестация на трудещите се и парад на ветераните на Червения площад.

 
1 коментар

Публикувано от на 26.06.2011 в Military/Военни, Watches/Часовници

 

Soviet vintage watches set / Кутия със съветски тиктакащи антики

The watches will be presented separately

Часовниците ще бъдат представени поотделно

 
 

Set of interesting „Komandirskie“ / Кутията с интерсни „Командирские“

1 2 3
4 5 6

1. Operation Desert Shield / Операция пустинен щит

2. Commemorative 50 years V-day / Юбилеен 50г. „День Победьй“

3. Generalskie / Генеральские

4. Award from Bulgarian Defence Minister in communist times / Награден от Д. Джуров

5. Award from Bulgarian Defence deputy-minister in communist times / Награден от ген.полк. Добрев

6. Junior Komandirskie type – my watch in High-school / Юношески командирски – моят часовник в гимназията

 

My Digital Pride / Моята електронна гордост

1 2 3
4 5 6

1. Serkisof

2. Elektronika 5

3. Buletronic-20 Chronograph

4. Seiko A827

5. Buletronic

6. Casio Chronograph

 

Digital Serkisof / Електронен Serkisof

Serkisof (probably originally Sarkisian) is an armenian family from Istanbul. Armenians in the Ottoman empire were famous watchmakers. In the mid XIX century Serkisof became exclusive supplier of watches for the Ottoman railroads. Since then Serkisof is the biggest watch importer and trader in Turkey, ordering to various world producers watches, branded Serkisof. In the 70-es and 80-es XXc. many standard Soviet watches were imported in Turkey under the brand Serkisof.
This one is interesting, as the well-known for his railway pocket watches and russian mechanical watches ordered electronic digital watch with his brand.

Серкисоф (вероятно Саркисян) e арменска цариградска фамилия. Арменците в османската империя, в това число в България са известни с часовникарския занаят. В средата на XIX век Серкисоф става изключителен доставчик на часовници за Османската железница. Оттогава, фирмата се превръща в най-големия вносител и търговец на часовници в Империята, а по-късно и в Турция, който поръчва на различни световни производители часовници, брандирани с марката Serkisof. През 70-те и 80-те г. на XXв. много от известните съветски модели часовници се внасят в Турция с марката Serkisof.
Този часовник е интересен, защото известният с железничарските джобни и съветските механични часовници търговец е поръчал електронен часовник със своята марка.

 

Casio Chronograph 1979

Vintage digital Casio Chronograph back from 1979
Ранен модел електронен Casio хронограф, купен през 1979

 

Commemorative Wostok – Bulgaria / Награден Восток от арм.ген.Добри Джуров

Commemorative Wostok  to WWII veteran, officer of the Bulgarian Peoples Army granted by Army General Dobri Djurov (1916-2002) – „Peoples Defence“ Minister from 1962 to 1990, the highest-ranked military of Bulgaria, bearer of a Marshall Star (Army General corresponds to 4-star or full General). Member of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, awarded  with the highet decorations „Hero of PRB“ and Order of „Georgui Dimitrov“ .

The inscription states “ May 9 1945 * By the Minister of Peoples Defence * 1976

Cal. 2605
17 jewels

Army Gen. D.Djurov with Fidel Castro, Military demonstration 1972  picture source

Награден юбилеен Восток на висш офицер, ветеран от Втората световна война, подарен от армейски генерал Добри Джуров (1916-2002) – Министър на народната отбрана от 1962 до 1990г.  Арм.ген. Д.Джуров е най-восокопоставеният военен в НРБ, носител на Маршалска звезда, член на ЦК на БКП, носител на най-високото звание „Герой на НРБ“ и най-високото отличие –  орден „Георги Димитров“,

Часовникът е надписан: „9.V.1945 * ot M-ра на НО * 1976г.“

Механизъм 2605
17 камъка

Picture from Krile Magazine and PAN.BG

Армейски ген. Д.Джуров наблюдава общовойсковото учение на обединените въоръжени сили на Варшавския договор „ЩИТ-82“, станало популярно като „Седемчасовата ядрена война“

Army Gen Djurov at the Allied Military Exercise of the Warsaw Pact „Shield-82“, a.k.a. „The 7-hour Nuclear War“

 

Wostok award of Bulgarian Peoples Army / Награден Восток от БНА

Wostok was awarded to officers of the Bulgarian Peoples Army (BPA). Unlike the Soviet tradition to grant Komandirskie, bulgarian high-rank military officials used ordinary but finer watch models.This one bears the inscription „To Colonel Ignatov * from Col.General Dobrev * 1983„Col.General Hristo Dobrev (1923) was Chief on General Stuff of BPA, deputy Defence Minister and Deputy Commander of the Allied Armed Forces of the Warsaw Pact. (Col.Gen. corresponds to 3-star general). Awarded with the highest title „Hero of the Socialist Labor“ and the highest decoration – Order „Georgui Dimitrov“

Cal.2409A
17 jewels

Восток е традиционна награда за офицери от БНА. За разлика от Съветската практика да се подаряват „Командирские“, на високопоставените военни от България най-често са подарявани  цивилни часовници от по-фини модели.

Този часовник е надписан: „На полк. Игнатов * От ген.полк. Добрев * 1983г.“

Ген.полк. Христо Добрев (р.1923) е  началник на Генералния щаб на БНА, заместник министър на Народната отбрана и Зам.командващ обединените въоръжени сили на Варшавския договор. Носител на най-високото държавно звание „Герой на Социалистическия труд“ и най-високото държавно отличие – орден „Георги Димитров“